Hva skjer i Blandakoret

Her kan du lese om stort og smått som skjer i koret.