Blandakoret - hvem er vi?

Blandakoret - hvem er vi?

Kongsberg Blandede Kor (Blandakoret) er et folkelig kor med lange tradisjoner, godt samhold og mye romslighet. Vi er et et åpent kor uten spesiell tilknytning, verken politisk eller livssynsmessig. Sangglede står i sentrum og vi har et allsidig repertoar med sanger fra mange ulike sjangere som musikaler, folketoner, jazz, pop, klassisk musikk, kirke- og julemusikk.

Les mer