Vedtektene er styrende for korets drift og revideres av Årsmøtet.