Kongsberg blandede kor er et aktivt kor, med et variert program i løpet av året.  Vi har egne arrangementer og vi deltar på felles aktiviteter med andre. Vi har noen faste aktiviteter, og noe som skjer mer sporadisk.

Av aktiviteter kan nevnes:

  • Øvelser. Koret øver hver onsdag kl. 18.45 - 21.00, etter en fast årsplan. Dirigenten har ansvar for innøvingen, og hvert enkelt medlem har ansvar for å møte forberedt til øvelsene.
  • Konserter. Det settes opp en konsert hver vår, som er et temabasert prosjekt. I forbindelse med julen har koret to opptredener,- en liten julekonsert på Stortorvet i Kongsberg, og deltakelse på den tradisjonelle julekonserten hvert år i Kongsberg Kirke, sammen med andre lokale utøvere. 
  • Seminarer. Vi er opptatt av å utvikle oss musikalsk, og arrangerer med jevne mellomrom seminarer. Noen av disse er rene innøvingsseminarer i forkant av større konserter, og noen er stemmeseminar for å fylle på sangteknisk kompetanse.
  • Turer. Kongsberg blandede kor er en reiseglad gjeng, som liker å reise på korte og lengre turer. De siste årene (bortsett fra under pandemitiden) har vi reist til utlandet det ene året, og i Norge det andre året. Vi har både deltatt på stevner og felles korarrangement, og vi har reist på egenhånd som kor. Bare vi får synge og vist oss frem gjennom korsangen er vi fornøyde!
  • Medlemsmøter. Som det medlemsdrevne koret vi er, har vi jevnlige medlemsmøter. Her spiller kormedlemmene inn saker de er opptatt av, og styret tar opp felles informasjon og drøfting.
  • Sosiale arrangementer. Vi mener at det skaper et godt miljø og samhold å ha det hyggelig sammen som kor utenom de faste øvelsene. Vi har derfor flere faste sosiale sammenkomster som feks årsfest, sommerfest og juleavslutning. Vi har også en tradisjon for å møtes på et utested i Kongsberg etter den første øvelsen i måneden.

Les mer om oss her:

Drift