Omtale på Facebook

 

Avisomtale:

Julestemning i nattåpent senter

20. årsfesten som hadde alt

Å synge i kor gir god helse for både unge og gamle

Utdrag av artikkelen:

ELDST OG YNGST: Asmus Kjeller (t.v.) og Anton Reinholdtsen synger side om side i Kongsberg blandede kor. Foto: Jan Storfossen

De to bassene – Asmus (21) og Anton (81) står side og side på øvelsen til Kongsberg blandede kor. 60 års aldersforskjell er visket ut og begge bekrefter at det å synge sammen gir en stor helseeffekt.

Blandakoret er Kongsbergs eldste, og feirer 95 år. PR-ansvarlig Kristin Evensen gleder seg over at nye medlemmer nå strømmer til. Hun mener å merke en oppsving i interessen for å synge i kor generelt.

Det har vært noen ganske tunge år, med liten rekruttering. Vi var langt nede bare for tre år siden. Overraskende nok har det snudd etter pandemien. Nå har vi hatt et jevnt tilsig av nye medlemmer, forteller Kristin Evensen.

GOD BLANDING: Signe Lise Holm dirigerer et kor med stor bredde. Foto: Jan Storfossen

Herreavdeling

Spesielt har vi fått mange menn, og det er veldig fint å få til et generasjonsskifte.Evensen legger ikke skjul på at korbevegelsen tradisjonelt er kvinnedominert. Derfor blir både de nye og «gamle» gutta i Blandakoret satt stor pris  på. Av totalt 45 medlemmer er det nå 17 menn.

«Herreavdelingen» har til og med blitt et sideprosjekt, hvor mannfolka både kan øve og opptre sammen. Koret rekrutterer fra flere miljøer, og Kristin Evensen ser at både Kongsberg barne- og ungdomskor, Kulturskolen og musikklinja ved Kongsberg videregående skole gir tilskudd av nye sangere.

Vekker følelser

Asmus Kjeller er eksempel på det. 21-åringen gikk på musikklinja og savnet å synge i kor etter at han var ferdig på skolen. Dermed fant han veien til Blandakoret. Asmus begynte faktisk sammen med faren sin, og det gir enda en positiv dimensjon, mener han.

– Vi er gammelt kor, men ikke noen «gamlinger», understreker Kristin Evensen.

Tre av guttene tilhører 2003-årgangen. Utgangspunktet for begrepet blandakor er jo at menn og kvinner synger sammen. Kongsberg-varianten er et eksempel på god blanding også i alder.

Når du først har sunget i kor, har du lyst til å fortsette, forklarer Asmus Kjeller. Det at mange stemmer skaper noe sammen, får fram sterke følelser hos meg, sier unggutten. Det å synge er også med på å holde hjernen i gang, legger han til.

Godt for både hode og kropp

Til det siste får yngstemann i Blandakoret sterk støtte fra eldstemann, Anton Reinholdtsen. Det er en aktivitet som virkelig holder både hodet og kroppen i gang. Jeg må jo pushe meg litt mer enn vanlig, bekrefter 81-åringen.

Anton har sunget hele livet. Til Kongsberg blandede kor kom han i 1981. En periode var han også dirigent. Nå holder han taktstokken i Herreavdelingen.

– Det er stimulerende med en aktivitet som går på tvers av alder. Vi utfordrer og lærer av hverandre, sier Anton Reinholdtsen.

– Det er et veldig modent, men samtidig tullete miljø i koret. Det er mye ungdom i de grå hårene, ler Asmus Kjeller.

Anton og Asmus bidrar til de dypeste stemmene i koret. Vi registrer bare en liten detalj på øvelsen, som forteller om 60 års aldersforskjell. Mens eldstemann holder seg til tekst og noter på papir, står yngstemann med telefonen.

Mye god helse

PR-ansvarlig Kristin Evensen er veldig opptatt av helseaspektet med korbevegelsen. Det å synge, og stå i kor sammen, har en godt dokumentert effekt på psykisk helse. Det er ikke minst aktualisert gjennom TV-serien med Demenskoret, påpeker hun.