Blandakorets profil

Kongsberg Blandede Kor (også kalt Blandakoret) har en profil som et folkelig kor med tradisjoner, stort samhold og romslighet. Vi er ca 45 ivrige sangere i ulike aldre. Sangglede står i sentrum og vi har et allsidig repertoar i ulike sjangere som musikaler, folketoner, jazz, pop, klassisk, kirke og julemusikk. Koret setter opp egne konserter og deltar i tillegg på arrangement sammen med andre lokale utøvere. Øvelsene våre er hyggelige timer der korsang er i sentrum. Vi er et kor som liker å strekke oss og utfordre oss selv musikalsk. Det kreves derfor at alle medlemmer bidrar med egenøving av repertoaret i forkant av øvelser, og her får man god støtte i et øveprogram hvor alle sanger er lagt inn.

Vi er stolte over å være Kongsbergs eldste kor, og bidrar gjerne der det er mulig for å løfte frem byen vår. Vi ser det som en berikelse å reise ut i verden med koret, og har lange tradisjoner for å reise sammen som kor. 

Blandakoret er opptatt av å være et kor med mangfold og stor takhøyde, hvor medlemmene har respekt for hverandre. Det forventes at alle bidrar til det gode miljøet vi har, med å aktivt bidra på øvelser, ta i mot instruksjoner fra dirigenten, delta på aktiviteter og å ta sin del av oppgaver i koret.

Vårt mål er at å synge i kor skal gi overskudd og godt humør

«Jeg synger ikke fordi jeg er glad, jeg er glad fordi jeg synger!»

Våre medlemmer sier at å synge i Blandakoret gir oss:

  • Energi
  • Avkobling
  • Musikalske opplevelser
  • Felleskap
  • Nye venner
  • Godt humør
  • Livsglede

Blandakorets opprinnelse

Kongsberg Blandede Kor ble stiftet i 1928 under navnet Kongsberg Arbeiderkor. Under krigen i 1941 ble alt faglig/politisk arbeid forbudt, og for ikke å risikere at koret også måtte innstille, ble navnet forandret til Kongsberg Blandede Kor. Fram til 1989 var koret tilknyttet Norsk Arbeidersangerforbund, men fra 1. januar 1991 står koret som medlem av Norges Korforbund.

 Kongsberg Blandede Kor er derfor et åpent kor uten spesiell tilknytning, verken politisk eller livssynsmessig.

Koret feiret i 2018 sitt 90-årsjubileum og er et aktivt kor, og vi satser på å holde energien oppe i minst 90 år til!

 

Blandakorets eget mannskor - Herreavdelingen

Blandakoret har i mange år hatt en stabil gruppe med herrestemmer, også kalt Herreavdelingen. Dette er en gjeng som brukes i ulike anledninger, som eget innslag på konserter og arrangementer. De blir også leid ut som eget kor til festlige lag! I denne guttegjengen er det en god anledning til å synge skikkelige mannskorsanger, med både humor og alvor.

 

Les mer om oss her:

Aktiviteter