Ledelse og styring

Kongsberg blandede kor er et medlemsstyrt kor, hvor årsmøte er korets høyeste myndighet. Korets daglige virksomhet ledes av et styre på seks medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer. I tillegg velges to varamedlemmer som har møterett, men ikke stemmerett i styremøtene.

Det er korets vedtekter som er styringsdokumentet for alle beslutninger og veivalg koret tar. Når det gjelder Kongsberg blandede kor sitt formål, sier vedtektene at koret skal:

1. Arbeide for å styrke korsangen og stimulere interessen for sang og musikk.

2. Være et attraktivt tilbud til sangere som finner glede og utfordring i å synge sammen med andre.

3. Gjennom målrettet og meningsfylt aktivitet sikre kontinuerlig videreutvikling av kormiljøet, både musikalsk og sosialt.

4. Gjennom korsang og beslektede aktiviteter være en aktiv, betydningsfull og varig kulturformidler både i og utenfor Kongsberg. 


Komiteer og andre tillitsverv

I tillegg til styret er vi organisert med ulike komiteer og grupper, som står for den praktiske utøvelsen av aktiviteter. Alle disse aktivitetene går på omgang blandt korets medlemmer, og alle må påregne deltakelse i en eller flere av disse gruppene. Erfaringsvis ser vi at det er en fin måte å delta i korets aktiviteter på, og en god måte å bli kjent med både oppgaver og andre kormedlemmer.

 

Noen komiteer har oppgaver gjennom hele året, men de fleste er knyttet til spesielle arrangementer. Eksempelvis festkomitè, reisekomitè og valgkomitè, mens prosjektgruppe og teknisk komitè er ansvarlige for større konsertarrangementer. PR komitè sitt arbeid løper hele året, og har oppgaver knyttet til profilering av koret hele året.

 

Repertoar

Korets dirigent er ansatt av styret, og musikalsk ansvarlig for koret. Sammen med dirigenten har koret et musikkutvalg, som står for valg av repertoar for konserter og ulike arrangement, og korets medlemmer inviteres også til å spille inn sine ønsker.

 

Vedtekter